מדיניות פרטיות

א. מי אנחנו

 1. פאב הגמל אריאל (להלן: "הפאב") הינו פאב שכונתי אשר נוסד ביולי 2014 וממוקם ברח' העבודה 7, אריאל.
 2. הפאב מפעיל את אתר האינטרנט הפועל בכתובת HaGamal.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של הפאב (להלן: "האתר") ואת שירות הזמנת המקומות (להלן: "השירות") באמצעותו ניתן לשמור מקומות בפאב.
 3. פרטי יצירת קשר: דואר רשום – ת.ד 4047, אריאל 4070006, טלפון – 0723935666, דוא"ל – Office@HaGamal.co.il.

ב. המידע אותו אנחנו אוספים

 1. על מנת להשתמש בשירות, הינך נדרש למסור את פרטייך האישיים (להלן: "המידע").
 2. המידע כולל את שמך המלא ומספר הטלפון הנייד שלך. במידה ותירשם באמצעות "פייסבוק", יכלל גם המידע הציבורי שלך וכתובת האימייל שלך.
 3. בעת השימוש בשירות, עשוי הפאב לשמור את מקום מכשירך, סוגו וכתובת ה-IP שלו.
 4. הינך מצהיר בזאת כי המידע נמסר לפאב מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 5.  אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תעשה זאת, עלולה להימנע ממך האפשרות להשתמש בשירות.
 6. הינך מצהיר בזאת כי המידע שנמסר שייך לך. אין אנו אחראים למסירת מידע של צד שלישי על ידך.
 7. אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר שלך, באמצעות ערוצי התקשורת השונים.
 8. בעת השימוש באתר, עשוי הפאב לאסוף מידע על אופן שימושך באתר לדוגמא העמודים שצפית בהם, הקלקות בלחצנים וקישורים וכדומה.
 9. האתר עובד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 ובהתאם לסעיף 7 לחוק מאגרי מידע. האתר ייעשה שימוש במידע על פי חוקים אלו ו/או על פי הוראות כל דין.
 10. לציין, כי המידע כפי שהוגדר לעיל אינו בגדר מידע רגיש.

ג. השימוש במידע וצדדי ג'

 1. המידע שהמשתמש מוסר לאתר הינו לצרכי התקשרות, ניהול, התאמה אישית, תפעול ושיווק בלבד.
 2. המידע ישומש על מנת לייעל את השימוש ולהקל על המשתמש כך שבעת שימוש עתידי בשירות, לאחר שהמשתמש יזדהה באמצעות קוד אימות אשר יישלח במסרון, יוצבו פרטי המשתמש אוטומטית.
 3. המשתמש עשוי לקבל מסרונים (SMS) למספר הטלפון הנייד אותו הזין. מסרונים אלו ישומשו לעדכונים שונים בנוגע להזמנת המקומות בלבד.
 4. האתר מקושר למערכת ניהול ההזמנות של הפאב ולמערכת שירות הלקוחות של הפאב אשר מוחזקים על ידי חברות חיצוניות (להלן: "המערכות"). לכן ישנה אפשרות שהאתר ו/או המערכות יזהו את פרטי המשתמש אשר מולאו במערכות ו/או באתר ויציבו אותם אוטומטית.
 5. האתר והמידע מאוחסנים על גבי שרתים המוחזקים על ידי חברה מובילה בישראל, אשר שומרת את המידע בסודיות ותחת אבטחה.
 6. האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצרכי תפעול, ניהול, שיווק, אימות וסטטיסטיקה. חלק מן העוגיות מקורן בצדדים שלישיים בהם Google Analytics ו-Facebook. באם אינך רוצה להמשיך לקבל עוגיות, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך.
 7. הפאב עשוי להשתמש בעוגיות ובמידע על מנת להציג מודעות בשיווק ישיר בהתבסס על פעילותך באתר, בשירות ובמערכות.
 8. מקרים בהם עשוי לעבור המידע לצדדים שלישיים – באם יתקבל צו שיפוטי בעניין ו/או באם תתעורר מחלוקת משפטית בין הפאב לבין המשתמש.
 9. מקרים נוספים בהם עשוי המידע לעבור – בעת החלפת נותני שירותים או חברת אחסון, באם הפאב יימכר ו/או יימזג ו/או יועבר לידי גורם אחר.

ד. זכויות והגבלות

 1. מדיניות הפרטיות עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכי הפאב ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 2. האתר, השירות והמערכות עשויים להתעדכן ו/או להשתנות מעת לעת.
 3. בהתאם להוראות החוק, עומדת לרשותך הזכות לעיין במידע המוחזק עלייך, לבקש לתקנו או למחוקו. לשם כך עלייך לפנות אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות שצוינו לעיל.
 4. הפאב לא יהיה אחראי למקרה של תקלה באתר ו/או בשירות ו/או במערכות ו/או לכל מקרה בו לא יתאפשר מבוקשו של המשתמש.
 5. האתר חלק מרשותו של בעל הפאב ועל כן הסמכות השיפוטית הינה בית המשפט פתח תקווה ו/או אריאל בהתאם לנושא. במקרים בהם בוצעה ו/או קמה טענת הפרה כנגד הפאב או לקוחותיו, קיימת האפשרות לביצוע בוררות ע"י פנייה לבית המשפט המקומי באריאל.